Diakonia Prowadzenia Modlitwy

 

Diakonia posługuje wspólnocie w czasie spotkań modlitewnych. Jej zadaniem jest ożywianie modlitwy i wiary. Głośne wypowiadanie słów ma otwierać serca na głos Pana i zachęcać do otwartości wobec Jego działania w życiu każdego z nas. To Duch Święty, który przenika wszystko, wskazuje kierunek modlitwy, dlatego ważna jest dyspozycyjność wobec Niego u osób prowadzących. Jest to możliwe dzięki modlitwie osobistej, życiu sakramentami i adoracji.

 

 


© 2024 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group