Nie jesteśmy tutaj po to by coś zrobić... s. U. Kłusek SAC

...ale żeby...


Konferencja s. Urszuli Kłusek SAC o Zawierzeniu Maryi, która wygłoszona została w dniu 12.02.2020© 2021 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group