17.03.2019, Druga Niedziela Wielkiego Postu, Łk 9, 28b-36

Ewangelia Łk 9, 28b-36

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

 

Przemienienie na górze jest potwierdzeniem wcześniejszego wyznania Piotra (Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego). Pokazuje ono, że Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, ale Jego posłannictwo - wbrew oczekiwaniom wielu - nie ma charakteru politycznego - wyzwolenia Izraela.

Przemienienie Jezusa miało również za zadanie umocnienie wiary uczniów oraz przygotowanie ich na Jego odejście z tego świata przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Obecność Mojżesza - symbolizującego Prawo, czyli Pięcioksiąg - oraz Eliasza - symbolizującego Proroków, czyli księgi prorockie, pokazały jedność nauki Jezusa ze Starym Testamentem.

Sen apostołów będący przyczyną nieporozumienia i złego odczytania sytuacji, w której nieoczekiwanie się znaleźli, pokazuje, że do zrozumienia Bożego planu zbawienia potrzebne jest czuwanie u boku Mistrza, aby nie przegapić najważniejszych chwil w kroczeniu Jego drogą, podobnie jak konieczna jest też gotowość, modlitwa i słuchanie tego, co mówi Bóg przez swego Syna.

 

Jak wygląda moje rozumienie Bożego planu? Czy staram się kroczyć Jego drogą? Czy jestem gotowa na słuchanie Jego słowa?


© 2021 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group