Chusta z Manoppello

Zapraszamy do wysłuchania konferencji o chuście z Manoppello wygłoszonej przez Agnieszkę Czalej w dniu 6.11.2019.

Agnieszka miała możliwość adorowania oblicza Pana bezpośrednio w Manoppello.


© 2020 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group