Uwierz w Jezusa Zasłuchani w Serce Maryi

 

Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz(Ps 50,15)
RSS

z Dzienniczka s. Faustyny

1034Wielki Poniedziałek. Prosiłam Pana, aby mi pozwolił wziąć udział w swej bolesnej męce, abym duszą i ciałem odczuła Jego bolesną mękę w tym stopniu, w jakim stworzenie może wziąć udział; o ile to jest możliwe, abym mogła odczuć całą gorycz Jego. I odpowiedział mi Pan, że da mi tę łaskę i że w czwartek po Komunii świętej udzieli mi tej łaski w sposób szczególny.