Wydarzenia

 

Przygotowujemy się do zawierzenia się Jezusowi poprzez ręce Maryi - oddania się w niewolę Maryi wg św. Ludwika Marii Grignion de Montforta.

 

Poniżej konferencje, świadectwa i garść przydatnych informacji, które mogą pomóc w dobrym przeżyciu tych rekolekcji duchowych:

 

Konferencja ks.D.Przybyszewskiego SAC o Zawierzeniu się Jezusowi przez ręce Maryi  

Świadectwo Iwony

Świadectwo Sylwii i Teresy oraz nieco porad praktycznych 

Świadectwo Edyty oddania się w niewolę Maryi 

Nagrania konferencji ze spotkań zawierzenia się Maryi sióstr Pallotynek

  

„Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę".
Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. (Dz 13, 22-23)
 
Niech Boży Syn rodzi się w Twoim sercu każdego dnia!
Niech wzrasta w Tobie a Ty wzrastaj w Nim codziennie!
Błogosławionych, pięknych Świąt Bożego Narodzenia!

© 2020 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group