Jedność przeciwieństw

 
Bóg Ojciec

przerażająca dobroć
wymagająca hojność
wychowująca tolerancja 
Bóg Syn

uzdrawiająca prawda
rozbrajająca pokora
oświecająca czystość 
Duch Święty

prowokujący pokój
wyciszający szum
otrzeźwiająca miłość

Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia
w Gdańsku

Grupa Gdańska

Spotkania odbywają się w każdą środę
o godz. 1900 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Gdańsku-Wrzeszczu
opiekun duchowy: ks. Marek Kożak SAC

Grupa Oliwska

Spotkania odbywają się we wtorki
o godz. 1615 w Kaplicy Mariackiej
w katedrze w Gdańsku-Oliwie
opiekun duchowy: ks.  dr Adam Jeszka

Aktualności

 

 

Wschodzie, Blasku światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.

Spełnienia Bożych obietnic i Błogosławionych Świąt Wcielenia Pańskiego!

Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia

Nadchodzące spotkania

 • Uwaga!

  W dniach 15 i 16 stycznia oraz 22 i 23 stycznia 2019 modlitw uwielbienia prowadzonych przez GUBM w zwykłych miejscach i o zwykłej porze NIE BĘDZIE. W zamian za to, zapraszamy wszystkich na rekolekcje "...idź i odbuduj mój Kościół (pokusa zrujnowanego…

Egzegeza środowa

 • Ewangelia Łk 13, 1-9

  Ewangelia Łk 13, 1-9 1 W tym czasie przyszli jacyś ludzie, którzy opowiedzieli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 2 On im odpowiedział: „Uważacie, że ci Galilejczycy ucierpieli to dlatego, że byli większymi grzesznikami od wszystkich innych Galilejczyków?3 Otóż nie! Ale mówię wam: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.4 Albo czy uważacie, że tamtych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było…
Wydarzenia

i odnowiło się serce moje - podziękowania

Bogu chwała za Kościół, który jest żywy, za wszystkie jego członki stanowiące jedno Ciało i jednego Ducha w Chrystusie.Dziękujemy za łaskę…
Wydarzenia

Pomoc dla Ali

Kochani,rozmawialiśmy ostatnio z Alą Lipińską i zdecydowaliśmy, że musimy napisać do Was tego maila z prośbą o pomoc...Z pewnością…

Kto szuka Mądrości, znajdzie ją łatwo Mdr 6,12-20

Niedzielny komentarz

 • 20.01.2019, Druga Niedziela zwykła, J 2, 1-11

  Ewangelia J 2, 1-11 W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich…

Teologia biblijna

 • Wcielenie

  Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego (Łk 1,31–32) „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. To słynne zdanie z Prologu Ewangelii Janowej (1,14) w prosty i lakoniczny sposób wyraża najważniejszą tajemnicę chrześcijaństwa, którą syntetycznie ujmuje teologiczny termin „wcielenie”. Syn Boży, wieczny i nieskończony, „Słowo”, które było Bogiem, stał się człowiekiem, dzieląc ze swym…

Szkółka

 • 3 minuty z Loyoli - cz. 45 i 46

  45.Jeżeli nieprzyjaciel stawia przed moimi oczami sprawiedliwość, przeciwstawiam mu... 46. Powinniśmy unikać robienia porównań między nami, co jeszcze żyjemy, a błogosławionymi...
 • 3 minuty z Loyoli - cz. 43 i 44

  41. Wskutek braku umiaru dobro zamienia się w zło, a cnota w wadę. 42. To, co się osiąga ze zbytnim pośpiechem zazwyczaj nie jest trwałe...

O nas

Jak wyglądają nasze spotkania.

O wspólnocie

Polecamy

Dołącz do nas

Zapraszamy na spotkania. Grupa otwarta jest na każdego. Możesz przyjść kiedy chcesz i stopniowo odnaleźć swoje miejsce we Wspólnocie, wielbiąc Chrystusa. Jeśli masz jakieś pytania - napisz maila lub skontaktuj się telefonicznie z koordynatorami.

© 2019 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group