Wtorki - Trzy kwadranse Uwielbienia

Zapraszamy na 3 kwadranse uwielbienia do Kaplicy Mariackiej w Katedrze Oliwskiej w każdy wtorek na godz. 16:15 

 


© 2019 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group