z Dzienniczka św. siostry Faustyny Kowalskiej 1354

Kiedy się w czym waham, jak postąpić, pytam się zawsze miłości, ona najlepiej doradza.


© 2020 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group