z Dzienniczka św. siostry Faustyny Kowalskiej 861

I. Ścisłe zachowanie milczenia - cisza wewnętrzna.


© 2020 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group