Hojność Serca - s. U.Kłusek SAC
Hojność serca i dlaczego to jest takie ważne - konferencja s. U.Kłusek SAC
wygłoszona w dniu 05.10.2022

 "Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze."  Ml 3,10
© 2024 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group