Dlaczego kłótnie i niezgoda, skąd wojny między nami - s. U.Kłusek SAC
Konferencja s. Urszuli Kłusek SAC wygłoszona w dniu 07.09.2022
Dlaczego między luźmi są kłótnie i niezgoda, skąd wojny między nami?© 2024 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group