Niepokalane Poczęcie - s. U.Kłusek SAC
Niepokalane Poczęcie - konferencja s. U.Kłusek SAC
wygłoszona w dniu 07.12.2022

 
© 2024 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group