Bóg dał nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia - s. U.Kłusek SAC
Konferencja s. Urszuli Kłusek SAC wygłoszona w dniu 01.06.2022
Bóg dał nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia, który nie jest duchem bojaźni.
Miłość wypala ducha bojaźni.© 2024 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group