Minęło kilka lat kiedy...

Świadectwo Iwony o oddaniu się w niewolę Maryi © 2021 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group