Świadectwo p. Krzysztofa

Świadectwo złożone podczas Wigilii Święta Bożego Miłosierdzia 2.04.2016© 2021 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group