Bóg jest miłością

Ref. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, E A7
Miłość wierna jest x 2 E H E, E A7 cis gis A

1. Myśmy poznali i uwierzyli cis gis A H
miłości, jaką Bóg ma ku nam. cis gis7 A H
Myśmy poznali i uwierzyli miłości Boga ku nam. E H cis gis A7+ H E

2. Kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, cis gis A H
kto trwa w Miłości, w Bogu trwa. cis gis E H
A Bóg trwa w nim, bo Bóg miłością jest. cis gis A H A7+ H E

Nie lękaj się miłości, bo Bóg miłością jest, cis gis A H cis gis E
A doskonała miłość usuwa wszelki lęk. cis gis A H A7+ H E

4. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego.
Bóg pierwszy ukochał nas,
bo Bóg miłością jest.


© 2021 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group