Bóg i tylko On

Bóg i tylko On Bóg i tylko On moim Panem jest jedynym moim Panem jest na wieki

© 2020 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group