Poczucie winy, a świadomość i doświadczenie grzechu - s.U.Kłusek SAC
"Poczucie winy, a świadomość i doświadczenie grzechu"

konferencja s. Urszuli Kłusek SAC, którą wygłosiła w dniu 06.03.2024

 
© 2024 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group