Miłosierdzie - największy przymiot Boga - s.U.Kłusek SAC
"Miłosierdzie - największy przymiot Boga"

konferencja s. Urszuli Kłusek SAC, którą wygłosiła w dniu 03.04.2024

 
© 2024 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group