5.10.2018, Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, Łk 10, 13-16

Ewangelia Łk 10, 13-16

Jezus powiedział:
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał».


Jezus wymienił Korozain (leżące tuż obok Kafarnaum) i Betsaidę, w której nauczał, jako przykład miast, które nie potraktowały Jego nauki na serio i nie zmieniły swego sposobu życia. Przeciwstawił im dwa główne miasta starożytnej Fenicji - Tyr i Sydon, ośrodki handlu i rzemiosła, które nie były bynajmniej wzorem pobożności. Przeciwnie, stanowiły przykład miast pogańskich, które oddawały się kultom bałwochwalczym, a starotestamentalni prorocy w swych mowach przeciwko narodom często wymieniali te miasta, zapowiadając ich zgubę.
 

Mieszkańcy Korozain, Betsaidy i Kafarnaum prawdopodobnie szczycili się obecnością Jezusa, ale w rzeczywistości nic z tego nie wynikło. Zbawienie to dar, który jest udzielany darmo i człowiek w swej wolności może go odrzucić. Jezus ostrzegał więc, że konsekwencje tego odrzucenia są dotkliwe. Użyte przez Niego słowo biada wyraża oburzenie i lament, ale nie jest przekleństwem. On bowiem nigdy nie ucieka się do przemocy i nie usiłuje na siłę zmienić człowieka. Jego lament nad trzema miastami wyraża zatem żal, że niektórzy nie chcą korzystać z danej im możliwości, odrzucają Boga i sami siebie skazują na potępienie. Uświadamia również, co człowiek traci, odwracając się od Boga, aby tym sposobem skłonić tych, których serce jest jeszcze zamknięte na Ewangelię, aby otworzyli się na ofiarowany im dar i zaczęli żyć prawem Bożym.

Czy mając możliwość bycia blisko Boga, korzystam z tej łaski? Jak często korzystam z sakramentów? Czy staram się poznać Pismo Święte i żyć nim?


© 2021 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group