Dlaczego kłótnie i niezgoda, skąd wojny między nami - s. U.Kłusek SAC

 
 

 

 "Dlaczego między luźmi są kłótnie i niezgoda, skąd wojny między nami?"
 

 

Zapraszamy do wysłuchania konferencji, którą wygłosiła s. Urszula Kłusek SAC w dniu 07.09.2022

 


© 2024 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group