Archiwum aktualności

Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza  na konferencję s. Urszuli Kłusek SAC

"Przyczyny problemów w małżeństwach i rodzinach" 

Środa, 2 luty 2022 godz.19:00

Głównym tematem rozważań będzie trudność w  budowaniu dojrzałych i szczęśliwych relacji  
przez osoby z syndromem DDA (dorosłe dziecko alkoholika) i DDD (dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej)

 

"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu."

(Dz 2,1)

Zapraszamy do wspólnej wieczornej modlitwy z oo. Pallotynami.
Razem oczekujmy Ducha Świętego na jednomyślnej modlitwie.

Harmonijnej jedności udziela jedynie Duch Boży.

Duchu Święty przyjdź!

"I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,4)

 

 


© 2024 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group