Uwielbienie - Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 
"...dziś cały dzień adoruję Jezusa w sercu swoim i proszę Go, aby swą łaską zasłonił małe dzieci przed złem, które im zagraża."
DzsF 1821

 

"Jeśli pragniesz ofiarować niewiele Bogu i nie zostać odrzuconym, powinieneś przekazać to przez godne ręce Matki Bożej"

Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

 


© 2021 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group