W niewoli u Maryi

Świadectwo zawierzenia Maryi

Prawdziwe nabożeństwo – niewola miłości do Matki Bożej wg Ludwika Marii Grignion de Montforta© 2021 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group