Błogosław duszo moja Pana

Błogosław duszo moja Pana, D
Wszystko co we mnie C
Jego najświętsze imię. e G
Błogosław duszo moja Pana, D h
Jego dobroci nigdy nie zapominaj /x2 C e G (D)

On odpuszcza wszystkie twoje grzechy, h G
Leczy wszystkie twoje choroby. D
Okazuje Swoje miłosierdzie, h G
On ratuje Ciebie od zguby. D
On napełnia twoje życie dobrem, h G
Aż odnowi się twoja młodość jak u orła. D
Nie odpłaca według grzechów, h
Nie chce wiecznie gniewać się. h
On pamięta żeśmy prochem, On najlepiej wie! CA

Błogosław duszo moja Pana, D
Wszystko co we mnie C
Jego najświętsze imię. e G
Błogosław duszo moja Pana, D h
Jego dobroci nigdy nie zapominaj /x2 C e G (D)

Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi h G
Pan lituje się nad pokornym. D
On oddala od nas nasze winy,  h G
Jak daleko wschód od zachodu. D
Jak wysoko niebo jest nad ziemią h G
Tak jest wielka dobroć dla ludzi
którzy się Go boją. D

Dni człowieka są jak trawa, h
Kwitnie On jak polny kwiat.
Kiedy mocniej wiatr zawieje,C
Znika po nim ślad! A

transpozycja (H)

Błogosław duszo moja Pana, E
Wszystko co we mnie D
Jego najświętsze imię. fis A
Błogosław duszo moja Pana, E cis
Jego dobroci nigdy nie zapominaj. D fis A


© 2021 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group