Zawierzenie Maryi - ks.D. Przybyszewski SAC

Konferencja ks.D.Przybyszewskiego SAC o Zawierzeniu Maryi, która wygłoszona została w dniu 08.01.2020© 2020 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group