Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie i literatura wczesnochrześcijańska - ks.Radosław Herka SAC

Konferencja wygłoszona przez ks. Radosława Herka SAC o pierwszych wspólnotach chrześcijańskich i literaturze wczesnochrześcijańskiej.
Parafia MB Częstochowskiej, Gdańsk-Aniołki, 05.05.2021

© 2022 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group