Istota Adwentu - s.U.Kłusek SAC
"Istota Adwentu"

konferencja s. Urszuli Kłusek SAC o czasie i znaczeniu Adwentu, którą wygłosiła w dniu 02.12.2023

 
© 2024 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group