Homilia - ks. K. Ławrukajtis

Homilia z dnia 27.01.2016

2 Sm 7,4-17; Ps 89,4-5.27-30; Mk 4,1-20


© 2020 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group