Audycja - "Miłości trzeba się uczyć, czyli rzecz o językach miłości" - I. Niedbalska

Część I audycji - godz. 18:00, 31.01.2017

Audycja z udziałem dr Iwony Niedbalskiej, lekarza pediatry i doradcy rodzinnego.

Linki bezpośrednie - w tym wersja video częśc I oraz część II

 

Część II audycji - 21:30, 31.01.2017r.


© 2020 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group