3 minuty z Loyoli - cz. 15 i 16

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

15. O ile bardziej należy się wysilać, aby ujarzmić ducha niż ciało.

16. Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga...


© 2019 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group