3 minuty z Loyoli - cz. 7 i 8

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

7. Tak dalece winniśmy być w zgodzie z Kościołem... (cz.2.)

8. Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka się na liczne sprzeciwy...


© 2019 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group