3 minuty z Loyoli - cz. 55 i 56

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

55. Sposób postępowania nieprzyjaciela wobec początkujących w służbie Bogu polega ...

56.Nie ma tak wielkiego ciężaru, które nie wydawałby się lekki i słodki dla tego...


© 2019 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group