3 minuty z Loyoli - cz. 35 i 36

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

35. Człowiek w takiej mierze ma się posługiwać stworzeniami... (cz.2)

36. Trzeba jednej skłonności przeciwstawiać inną skłonność, nawykowi inny nawyk...


© 2019 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group