13.10.2018, Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, Łk 11, 27-28

Ewangelia Łk 11, 27-28

 

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

 

Prawdziwym źródłem wielkości Maryi nie było to, że została zachowana od grzechu pierworodnego lub to, że została wybrana na matkę Jezusa tylko to, że bezwarunkowo odpowiedziała Bogu − „Tak”. Usłyszawszy słowo Boże, zachowała je do samego końca. Wielkość w oczach Boga nie leży w darach i przywilejach, które zostały nam dane, ale w odpowiedzi danej Bogu.

Słowa pewnej kobiety z tłumu z dzisiejszej Ewangelii są hołdem oddanym matce Jezusa, Maryi. My również czynimy podobnie, kiedy modlimy się na różańcu, wypowiadając słowa: „Błogosławiona jesteś między niewiastami...”. Jezus pokazał nam głębszy wymiar tych słów: Tak, błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają.


W jaki sposób ja odpowiadam Bogu na usłyszane słowo Boże? Czy słucham go i przestrzegam? Czy Maryja jest dla mnie wzorem?


© 2021 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group