27.01.2019, Trzecia Niedziela zwykła, Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Ewangelia Łk 1, 1-4; 4, 14-21


Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».


Pełen mocy Ducha powrócił Jezus do Nazaret, małego miasta, w którym spędził trzydzieści lat życia w domu Józefa, cieśli, przy boku Maryi, swej Matki. W dniu, w którym mógł już przemawiać w synagodze, rozwinął Księgę Izajasza, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił” i odczytawszy ten fragment powiedział do zebranych: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. W ten sposób wyznał i zarazem obwieścił, że On jest tym Namaszczonym przez Ojca, że jest Mesjaszem, czyli Chrystusem, w którym mieszka Duch Święty jako dar Boga samego i który posiada pełnię tego Ducha; który naznacza «nowy początek» udzielania się Boga ludzkości w Duchu Świętym.

Oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Dziś również oczy każdego mogą być w Nim utkwione. Każdy, kto rozważa mądrość Pisma, kto swoje serce kieruje ku prawdzie, swoimi oczami spogląda na Jezusa.


Czy moje oczy są utkwione w Chrystusie? Jakie znaczenie ma dla mnie mądrość i prawda Słowa Bożego?  


© 2020 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group