z Dzienniczka św. siostry Faustyny Kowalskiej 1356

Dzień szósty. O mój Boże, gotowa jestem na wszelką Twą wolę; jakkolwiek mną pokierujesz, błogosławić Cię będę. Czegokolwiek zażądasz, spełnię przy pomocy Twej łaski. Jakakolwiek byłaby wola Twa święta względem mnie - przyjmuję ją całym sercem i duszą, nie zważając na to, co mi mówi moja zepsuta natura.


© 2020 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group