Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego - zdjęcia

 
"Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości"
 
W pallotyńskim Wieczerniku, wraz z Maryją, prowadzeni przez Księdza Marcina, pieśnią i modlitwą przyzywaliśmy Ducha Świętego.
Konferencję dla nas o Najświętszej Maryi Pannie wygłosił Ksiądz Waldemar. 
 
Niech wołanie "Przyjdź, Duchu Święty" nie ustaje, potrzebujemy pomocy Parakleta każdego dnia! On wprowadza nas w jedność z Bogiem i innymi ludźmi.
 
P1010410
P1010409
P1010404
P1010392
P1010389
P1010382
P1010386
P1010372
P1010374
P1010379

© 2022 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group