Topografia męki i śmierci Jezusa wg współczesnych badań naukowych - ks. R. Herka SAC

Konferencja wygłoszona przez ks. Radosława Herka SAC o Topografii męki i śmierci Jezusa.
Parafia MB Częstochowskiej, Gdańsk-Aniołki, 03.03.2021

© 2021 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group