Sumienie, sanktuarium Boga w mojej duszy cz. 2 - s. U.Kłusek SAC

 
 

 

Sumienie, sanktuarium Boga w mojej duszy cz. 2 

Czy spotkałeś się z Bogiem...?

 

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej konferencji, którą wygłosiła s. Urszula Kłusek SAC w dniu 04.02.2023

 


© 2024 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group