Rola Maryi w Kościele katolickim

Konferencja wygłoszona przez ks. Radosława Herka SAC o roli Maryi w Kościele katolickim.
Parafia MB Częstochowskiej, Gdańsk-Aniołki, 02.12.2020

© 2022 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group