Uwierz w Jezusa Zasłuchani w Serce Maryi

 

Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz(Ps 50,15)

Cieszcie się, weselcie się

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Cieszcie się, weselcie się, eDe D C
śpiewajcie i grajcie Mu. / bis D e / G
1. Zagrajcie Panu nową pieśń G D
albowiem cuda nam uczynił. G D h e
On zbawił nas, objawił się.D e
On wierny jest dla Izraela.
2. Rozraduj cała ziemio się, śpiewajcie
Mu przy wtórze cytry, przy dźwięku
harfy weselcie się wobec Boga, On jest
naszym Królem.
3. Zaklaszczcie rzeki w dłonie
swe niechaj góry wołają radośnie.
Przychodzi Pan by sądzić nas, On
okaże swoją sprawiedliwość.