Dzielmy się wiarą jak chlebem

Dzielmy się wiarą jak chlebem, C G
dajmy świadectwo nadziei. F G
Bóg ofiarował nam siebie
i my mamy się Nim z ludźmi dzielić.

1. Chleba tego nie zabraknie, a e
rozmnoży się podczas łamania F G. Potrzeba tylko rąk naszych
i gotowości dawania.

2.Nikt nie zapala lampy, by ją stawiać pod korcem.
Skoro nas Bóg światłem natchnął trzeba z tym światłem iść w drogę.

3. Odrzućmy zwątpienie i trwogę, choć świat się śmieje z proroków.
Musimy świadczyć odważnie w służbie ludziom i Bogu.


© 2019 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group