Diakonia Małżeństw

 

Małżeństwa, które chcą pogłębiać swoją wiarę i wzajemną miłość poprzez formację, zapraszamy na spotkania w małżeńskich grupach
- więcej informacji na stronie Grup Małżeńskich BśwP

 


© 2020 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group