Intencje postu i modlitwy Grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia

Dla wszystkich polecanych w modlitwie prosimy przede wszystkim o łaskę głębokiej relacji z Bogiem,
ufne poddanie się Jego woli, a także o uzdrowienie fizyczne.

Prosimy o przesyłanie intencji drogą mailową lub bezpośrednie przekazywanie ich członkom Grupy. Zostaną one wpisane do srebrnego zeszytu, który podczas każdego spotkania kładziemy przed Ołtarzem, abyśmy w ten sposób wszyscy mogli modlić się w danych intencjach.

Modlimy się zawsze na spotkaniach i w modlitwach indywidualnych z miłością i wiarą w Bożą łaskę. Można także dołączyć do wspólnotowego postu w środy lub piątki. 

Jeśli to możliwe, prosimy o informacje dotyczące stanu zdrowia osób, za które się modlimy i wszelkich owoców wspólnej modlitwy. Bóg zapłać!

  

Ufność, którą w Nim pokładamy,
polega na przekonaniu,
że wysłuchuje On
wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb,
pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili. (1J 5, 14-15)


© 2019 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group