Ambona do remontu ;0)

 

 

Nagrania z konferencji można posłuchać tutaj 


© 2020 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group