Słowo dla GUBM

Fragmenty Pisma Świętego do rozważania na czas wakacji:
Iz 65,8-25
2Krn 31, 1-11
Ez 24, 1-11
Łk 14, 15-24

 

Rozważać możemy tak jak chcemy, lubimy - czy to medytując, czy też na sposób ignacjański lub Lectio Divina albo robiąc skrutację.

 

Wzorem lat ubiegłych przedstawiamy przykładową ścieżkę, gałęzie drzewa skrutacji – to jest tylko pomoc i przykład podążania za Słowem – Twoja ścieżka będzie inna! Pozwól się poprowadzić Duchowi Świętemu.
Wykorzystaj do skrutacji swoją osobistą Biblię, wersję na telefon lub z internetu np. jerozolimka - im więcej Pismo ma odnośników tym lepiej  - oczywiście wersje dla katolików: Tysiąclataka, Biblia Edycji Św Pawła, Biblia Jerozolimska, Biblia Pierwszego Kościoła :0)

 

Skrutacja Pisma Świętego – „kroki”

  1. Przygotuj Pismo Święte, kartkę papieru i długopis. Znajdź dobre miejsce, które pozwoli ci na modlitwę, skupienie uwagi na Słowie Bożym
  2. Najpierw módl się do Pana, żeby ci dał pokorę, żeby ci otworzył Pismo i twoje serce, aby ci pozwolił czytać z Nim.
  3. Po tym, jak porozmawiasz z Panem, usiądź i zacznij czytać. Najpierw cały tekst. Jeśli któryś werset poruszył cię szczególnie, idź tą “ścieżką”, czytając kolejne teksty wskazane przez odnośniki. Korzystaj z odnośników na marginaliach oraz komentarzy – znalezione tam adresy wykorzystaj do kolejnego kroku.
  4. Ważną rzeczą w skrutacji Pisma Świętego nie jest to, że wyuczysz się czegoś po ludzku, lecz że pozwolisz prowadzić się przez Pana. Nie czytaj jedynie wersetu wskazanego przez odnośnik, czytaj fragment trochę dłuższy: trzeba czytać Pismo długo, przechodząc od tekstu do tekstu – „smakować” Słowo, aż Pan zacznie mówić do ciebie osobiście i powie ci to, czego chce od ciebie. A więc gdy mówi do ciebie, zapisz tekst Pisma, a obok tekstu to, co Pan tobie mówi.
  5. Postępuj w ten sposób przez 1 godzinę. Gdy słowo nic „nie mówi”, wstań i proś o pomoc Ducha Świętego.
  6. Jeśli pojawią się jakieś trudności, uczucia, opór, strapienie - to też jest działanie Słowa podobnie jak pocieszenia, radość, pokój, miłość... Przyjrzyj się im w świetle tego Słowa - słuchaj raczej tego co to Słowo mówi o tobie niż o Bogu.
  7. Pod koniec porozmawiaj z Panem o tej skrutacji. Jeśli robisz skrutację we wspólnocie czy z przyjaciółmi, podzielcie się tym, co Pan wam powiedział.

 

 
 Fragment  Adres z Biblii  Myśli pojawiające się na modlitwie
 Tak mówi Pan: Gdy znajdzie się dojrzały sok w winnych jagodach, mówią „Nie niszczyć ich, bo to błogosławieństwo”. Podobnie uczynię przez wzgląd na moje sługi, aby nie zniszczyć wszystkiego.  Iz 65, 8  ...
     
     
     
     
     

© 2019 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group