Różaniec za dzieci

Chętnych rodziców (biologicznych, adopcyjnych, przysposobionych, samotnie wychowujących dzieci) oraz rodziców chrzestnych zapraszamy do "Różańca rodziców za dzieci".

Zapisy i informacja po środowych spotkaniach GUBM (lub telefonicznie 694- 593-175) u Sylwii A.


© 2018 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group